Jste zde:  
||
||
Karel Hartl

Karel Hartl


ing.Karel Hartl

28.září 2023 zemřel Ing. Karel Hartl, pplk.v.v. v požehnaném věku 99 let. Byl nejen spoluzakladatelem Novofundland Klubu ČR v roce 1967, ale i rozhodující měrou se podílel v 50. letech na znovuobnovení chovu Novofundlandského psa po II.sv.válce u nás a také na jeho pracovním využití.

Když nám před třemi týdny při zahájení letošní klubové výstavy v přenášeném rozhovoru ještě přál mnoho radostí a úspěchů s Novofundlanďáky, netušili jsme, že je to naposledy.


Vždyť jeho hlava mu stále neuvěřitelně sloužila a nechtěli jsme si připustit myšlenku, že s jeho tělem je to horší. Přáli jsme si, aby se té „stovky“ opravdu dožil, abychom za rok na klubovce zase slyšeli jeho hlas. Bohužel nestane se tak. Nicméně jeho odkaz a doporučení o kterém s námi promlouval, kdy nám přál nejen mnoho chovatelských úspěchů, ale i úspěchů ve výcviku, platí dál.

Novofundlanďan byl jeho první služební pes, kterého v armádě měl, a proto měl k němu blízký vztah Byl si vědom jeho mimořádných speciálních schopností, které je třeba využít a rozvíjet a také se z nich těšit, neboť na radost se psem kladl vždy velký důraz!

Budeme na Karla Hartla dlouho vzpomínat a jeho odkazu se držet! Měl velice plodný, naplněný život a zůstalo po něm mnoho dokončené práce. Byl jedním s těch lidí, o kterých lze s plnou odpovědností říci, že nežili nadarmo. A to je to nejkrásnější a ušlechtilé, co může člověka potkat.

Čest jeho památce!                                                  

                                          Jiří Janda - NFK ČR