Zpravodaj 3/2006

Poděkování

Poděkování ředitele výstavy v Praze na Džbáně Jiřího Soviny.

Vážení přátelé,

je mou milou povinností poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě naší tradiční pražské kynologické události, kterou se pořádání klubové a speciální výstavy na počátku měsíce září v příjemném prostředí autocampu Džbán, již bezesporu stalo. Děkuji především všem sponzorúm, neboť bez jejich finanční podpory bychom tuto akci v takovém rozsahu nemohli konat, dále děkuji všem vystavovatelům za jejich hojnou účast a skvělé sportovní vystupování. Zvláště chci poděkovat za výbornou přípravu této dvoudenní velice náročné akce všem, kteří nelitovali svého volného času na zajištění jejího bezchybného průběhu. To, že se výstava stala nejen chovatelskou, ale i významnou a tradiční společenskou akcí mající široký ohlas, přispívá nejen k popularizaci našeho plemene, ale kynologie vůbec.

K úspěchu přispěla výraznou měrou i Bc. Vladimíra Tichá, která nás díky své kvalifikaci rozhodčí i praktickým zkušenostem velice fundovaně prováděla celou výstavou. Příjemně nás překvapily její vtipné komentáře okořeněné různými zajímavostmi o Novofundlandských psech.

Samostatnou poklonu si zaslouží i korektní a důkladná práce obou rozhodčích a bylo velmi zajímavé, že se jejich hodnocení v obou dnech převážně shodovalo ve psech na předních místech.

Těšíme se na shledanou na jubilejní výstavě ke 40.výroční znovuzaložení klubu, na kterou Vás v příštím roce srdečně zvu.

ředitel výstavy Ing. Jiří Sovina

Vytisknout E-mail