Jste zde:  
||
||
||
||
Oběžník F.C.I. - CKC - Průkazy původu a rozhodčí

Zpravodaj 1/2007

Oběžník F.C.I. - CKC - Průkazy původu a rozhodčí

Oběžník Federation Cynologique Internationale č. 125/2006 z 22. 11. 2006 o uznávání průkazů původu a působení rozhodčích Canadian Kennel Clubu.

Na svém zasedání 25. a 26. října 2006 v Římě přijalo předsednictvo FCI následující závěr:

Na základě přetrvávajích chybějícíh kontaktů a nezodpovězení našich dopisů, jakož i skutečností, že CKC (Kanadský kynologický klub) neuznává průkazy původy mnohých našich členských organizací a smluvních partnerů a k tomu není možno nalézt mezi ním a FCI společnou orientaci, nejsou dále rozhodčí Canadian Kennel Clubu od 1. ledna 2007 oprávněni působit na mezinárodních výstavách CACIB.

K tomu dále FCI neuznává průkazy původu vystavené CKC po 1. lednu 2007.

Závěrem národní titul šampióna CKC od 1. ledna 2007 dále neopravňuje k přihlášení do třídy šampiónů na mezinárodních CACIB výstavách FCI.

Žádáme členské organizace a smluvní partnery, aby o tom OKAMŽITĚ informovaly organizátory výstav. Při neuposlechnutí tohoto rozhodnutí musí být uloženy sankce vůči pořadatelům výstav.

neautorozovaný překlad Jiří Jand

Vytisknout E-mail