1/2005

Z jednání V. sjezdu ČKS

Sjezd ČKS, který se konal v Praze dne 4. 12. 2004, měl hlavní náplň volbu staronového vedení svazu na další ne 4 roky, jako doposud, ale na pět let. Probíhal ve velice klidné, dalo by se říci až ospalé náladě, nebýt některých, mj. i našich připomínek, neboť přednesené zprávy byly po většině vágní, nic neříkající a zprávy našich svazových zástupů v ČMKU chyběly prakticky vůbec!

Na mnou vznesený dotaz, odpověděl předsedající sjezdu ing. Karlas, že jsme měli vznést tento požadavek nejpozději v září, aby si dotyční zástupci mohli své zprávy připravit. Považuji to za naprostou nehoráznost, abychom v předstihu požadovali to, co je jejich samozřejmou povinností – inu někteří lidé se neprobudí ani po 15ti letech.

Do voleb na další období náš klub navrhl mne jako zástupce chovatelských klubů a Blanku Roškotovou do revisní komise. Protože její kandidaturu předsednictvo na podzimním plenárním zasedání zamítlo, předložil jsem tento návrh přímo na sjezdu delegátům k uvážení a její kandidatura byla výraznou většinou hlasů přijata. V následných volbách jsem získal 33 hlasů a protikandidát p.A. Karban, který zastupoval chov.kluby doposud, získal 70 hlasů a svoji dosavadní posici tak obhájil. Z našeho hlediska je velmi potěšitelné, že B. Roškotová, ač nepřítomna, získala taktéž 70 hlasů a stala se tak členkou revisní komise.

Diskuse se pak točila i kolem vypisování pracovních tříd na národních výstavách neboť byl vyjádřen názor, že jejich zrušení ze strany PČMKU je neodůvodnitelné.

Vytisknout E-mail