Jste zde:  
||
||
||
||
Z jednání V. valné hromady ČMKU dne 4.4.2005

1/2005

Z jednání V. valné hromady ČMKU dne 4.4.2005

Valná hromada ČMKU, na rozdíl od té předchozí, měla již od počátku dosti bouřlivý průběh, takže mnohdy připomínala schůzi „mysliveckého sdružení“ v pokročilejší hodině. Nicméně lze tvrdit, že to bylo ku prospěchu věci. Náš klub byl zastoupen předsedou a z řad našich členů ještě B. Roškotovou a B. Matuchou za ČKS.

Sekretariátu ČMKU jsme v termínu předali k projednání požadavek na zrušení předchozí usnesení PČMKU, které zakázalo na NV výstavách pracovní třídy pro plemena a předložili návrh na usnesení aby: Na národních, klubových a ostatních výstavách jim naroveń postavených byly vypisovány pracovní třídy i pro plemena, u kterých FCI nepožaduje pro udělení tit.INT.CHAMP. zkoušku z výkonu. Tento náš návrh byl schválen 140 hlasy z 206 přítomných delegátů. Bylo potěšitelné, že tento náš návrh podpořili značnou měrou i zástupci myslivecké kynologie. Dalším úspěchem je, že 120 hlasy byl znovu schválen požadavek, aby v zápisech orgánu ČMKU bylo jmenovitě uvedeno JAK KDO HLASOVAL V PŘÍPADECH, ŽE ROZHODNUTÍ NENÍ JEDNOMYSLNÉ. Je spodivem, že ačkoli bylo toto usnesením již předposledního sjezdu, není toto dodržováno a kynologové nemají možnost si ověřit, jak kdo zastupuje jejich zájmy.

Celkově lze říci, že zástupci kynologů prosazují daleko svorněji společné zájmy i když mnohdy mají rozdílné názor na způsob, jakým toho dosáhnout.

Vytisknout E-mail