Jste zde:  
||
||
Členská schůze v Srnčí u Moravské Třebové dne 16.4.2006

Články

Členská schůze v Srnčí u Moravské Třebové dne 16.4.2006

Zápis a usnesení členské schůze v Srnčí u Moravské Třebové

1. Členskou schůzi zahájil pan Janda a všechny přítomné uvítal.

2. Zprávy členů výboru:

Zpráva jednatelky klubu

Členská základna Novofundland klubu ČR se sídlem v Praze má ke dni 16.4.2006 161 platících členů. Bylo přijato 11 nových členů. Údaje o členské základně byly poslány na ČKS a byly řádně odvedené poplatky za každého člena NFK ČR.

Výstavy: Chtěla bych Vás upozornit na chyby. Posudky zapisované na výstavách v kruhu se mnohdy liší od správnosti, které diktoval pan rozhodčí. Některé posudky pak ztrácejí svůj smysl a vzniknou věty, které nedávají smysl. Tak, abyste věděli, že to není chybou rozhodčího. Některé posudky se nedají vůbec přečíst, v takovém případě budou naskenovány, aby nedošlo k nějakým pochybnostem.

V našem klubu je 29 chovných psů, kteří mají splněné podmínky pro chov. Dnes 16.3.2006 přibyli další chovní psi. Chtěla bych požádat majitele chovných fen, aby začali využívat naše krycí psy a nejezdili pouze krýt do zahraničí. Budeme se snažit apelovat na chovatele při krytí v zahraničí, aby více hodnotili původ uvažovaných psů. Krytí v zahraničí není samospasitelné. Dnes máme chovné psy, kteří nejsou příbuzní na většinu našich fen a mají velké předpoklady pro zkvalitnění chovu Novofundlandských psů u nás. Od začátku roku bylo vystaveno 9 krycích listů.

Bonitace: psů i fen budeme muset více hodnotit mohutnost kostry. Přitom je nutno si uvědomit, že fena ovlivňuje velmi podstatně potomstvo, a když nemá dostatečně mohutnou kostru, tak může být nakrytá sebelepším psem a stejně jsou kostry potomků v naprosté většině slabší. Myslím, že každý majitel feny, by si měl položit otázku zda svou fenu za každou cenu krýt.

U kontrol vrhů bych chtěla připomenout, že jsme se setkali s tím, že chovatelé dávají štěňatům kozí mléko. Je to velká chyba, neboť toto mléko má málo tučnosti a pro štěňata zcela nevhodné. Každý chovatel by si měl uvědomit, že musí štěňatům dát ten základ to nejlepší a to holt stojí peníze. Také vážení štěňat někteří chovatelé nedělají pravidelně. Bylo by vhodné označování štěňat po narození. Proto každý chovatel, který bude mít štěňata, dostane tabulku, do které by mohl zapisovat vývoj váhy, což ovšem předpokládá že bude muset mít štěňata označená. Výhodou vážení je, že potvrdí dobrý vývoj a nebo ukáže vývojové nesrovnalosti dříve, než se jinak vzhledově projeví. Kontrolované vrhy byly velmi slušné.

Všem majitelům, kteří splnili se svým psem podmínky pro udělení titulu Champion ČR gratulujeme.

Též bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na zabezpečení výstavy nebo nějak přispěli k jejímu chodu, dále sponzorům, personálu rekreačního střediska Srnčí, Zdeně Bartošové a mnoha ostatním… Díky.

Zprávu o hospodaření klubu přečetl člen revizní komise pan Ing. Gottlieb Rudolf.

Příjmy: Výdaje:
Poplatky za krycí listy 5 400 Materiál, kancel. potřeby 3 737
Svod a bonitace 10 200 Poplatky v bance 2 569
Výstava Srnčí 12 200 Tisk 29 780
Výstava Praha 33 300 Poštovné 4 949
Sponzoři Srnčí 63 300 Výstava Srnčí 60 450
Sponzoři Praha 63 400 Výstava Praha 110 819
ČKS 13 650 Ostatní výdaje 11 914
Členské příspěvky 64 850    

3. Zhodnocení klubové výstavy v Srnčí. Velký počet pěkných psů i fen. Tvrdá konkurence, značná část majitelů neumí psa předvádět. Střihy psů – někteří psi jsou velmi nevhodně upraveni – až příliš velký sestřih.

4. Doplnění Stanov a chov. řádu. Doplnění Stanov – hlasování všichni pro. Členská schůze bere na vědomí: strana 1 „Preambule“ čtvrtá odrážka ve znění: „Rozvoj činnosti ovlivňující kladný vztah dětí a mládeže ke psům. Dále pokračuje pátá odrážka ve znění Podporovat nejen..atd..

Čl. 2 Poslání a Základní úkoly odstavec 3 doplněn: „Specifických vlastností novofundlandského psa využívá k organizování akcí pro děti a mládež (soutěž dítě a pes, mladý vystavovatel,…)

Chov. a záp. řád doplnit“ odstavec 1 věta ,,k zápisu do Plemenné knihy jsou způsobilé pouze vrhy v 50. dnu stáří štěňat jejichž průměrná…..pokračuje věta.

Vstup do IRO – hlasování všichni pro. Členská schůze bere na vědomí a schvaluje…

5. Zvýšení členských příspěvků - hlasování všichni pro. Členská schůze bere na vědomí a schvaluje zvýšení členských příspěvků ze stávajících 400,- Kč na 600,- Kč na člena od roku 2007.

6. Zvýšení poplatku za vystavení krycího listu, při nedodržení lhůty žádosti o vystavení KL dle CHZŘ. Hlasování všichni pro - Členská schůze bere na vědomí a schvaluje: „Zvýšení poplatku za vystavení KL při nedodržení lhůty žádosti o vystavení KL dle CHZŘ o 100 %, tedy z 200,- Kč na 400,- Kč.

7. Letní dovolená Dobřany. Termín od 13.-16.7.2006. Zaměření bude především na výstavní činnost (vystavování a vodění psů na výstavách, úprava srsti, atd…)

8. Diskuse. Klub by měl požádat o krajský grant na příští rok.


Usnesení členské schůze - 16.4.2006 v Srnčí u Moravské Třebové

Členská schůze schvaluje:

1. Doplnění Stanov a chovatelského řádu: strana 1 - „Preambule“ - čtvrtá odrážka ve znění: „Rozvoj činnosti ovlivňující kladný vztah dětí a mládeže ke psům. Dále pokračuje pátá odrážka ve znění Podporovat nejen..atd..
Čl. 2 - Poslání a Základní úkoly - odstavec 3 doplněn: „Specifických vlastností novofundland-ského psa využívá k organizování akcí pro děti a mládež (soutěž dítě a pes, mladý vystavovatel)“
Chovatelský a zápisní řád doplnit: odstavec 1 - věta „k zápisu do Plemenné knihy jsou způsobilé pouze vrhy v 50. dnu stáří štěňat jejichž průměrná…..pokračuje věta.

2. Vstup NFK ČR do IRO.

3. Zvýšení členských příspěvků na 600,- Kč za člena od roku 2007.

4. Zvýšení poplatku za vystavení KL při nedodržení lhůty žádosti o vystavení dle CHZŘ na 400,- Kč.

Vytisknout E-mail